تبلیغات
مـــلــورانـیـان - مــــــــــلــــوران


ملوران - نیك شهر - سیستان و بلوچستان


ملوران رابهتربشناسید

تقریبا"حدود200 سال پیش ازاین حد فاصل سالیان 1100 و1150 ق افراد کوچ نشین که دراطراف ملوران بطور پراکنده به دامداری مشغول بودند وبرای کشاورزی درفصل برداشت محصول که درآن زمان خرما وگندم کوچ می کردند وکم کم یکجا نشینی را احتیار کردندودرنتیجه به روستا تبدیل شد روستای ملوران درکنار رودخانه بزرگی قرار دارد که درابتدای جنوبی باغات ونخلستان ها قراردارد واین رودخانه که در زمان بسیارحدود سالیان پیش بستر آن ازکنار روستای چاه علی بوده تا اینکه مسیر آن کاملا به بستر امروزی تغییر یافته است


امکانات ملوران به عنوان مرکزیت روستاهای اطراف


 1. مرکزمخابرات(دارای اینترنت پرسرعت )

 2. مرکز بهداشت و درمانی

 3. خانه بهداشت

 4. مدارس > مدرسه ابتدایی(دخترانه وپسرانه )

  مدرسه راهنمایی (دخترانه وپسرانه )

  دبیرستان (دخترانه وپسرانه دارای رشته تجربی وانسانی )

  پیش دانشگاهی(دخترانه وپسرانه )

  5-پست بانک (متاسفانه فاقد دستگاه خودپرداز)

  6-دفترخدمات روستایی و پست

  7-پایگاه بسیج

  8-دکل همراه اول(درحال ساخت )


موقعیت جغرافیایی


روستای ملوران دردهستان ملوران ازتوابع بخش مرکزی شهرستان نیک شهرودرفاصله 47 کیلومتری غربی شهرستان قرار دارد.این روستا درطول جغرافیای 59 درجه و27 دقیقه وعرض 26 درجه و35 دقیقه شمالی قرار دارد .ازشمال نسفوران وازغرب به چاهان ازجنوب شرقی به سهرک وازجنوب غربی به چاه علی منتهی می شود ودارای سه محله پشت بازار-علی آباد وبازارکه مرکز روستا می باشد


از نظروضعیت آب وهوایی با توجه به عدم وجود ایستگاههای هواشناسی در روستااز داده های اقلیمی آماری مربوط به ایستگاه هواشناسی شهرستان نیک شهراستفاده شده است .دراین منطقه گرمترین ماه سال خرداد بامعدل حداکثر دمای 43/3 درجه سانتی گرادوسردترین ماه سال نیز دی بامعدل حداقل دمای 12 درجه سانتی گرادمی باشد.ومیانگین بارندگی منطقه 80/7 میلی متر می باشد که از کم باران ترین نواحی کشور محسوب می شود بیشترین بارندگی روستا درفصل زمستان حاصل می شود وسهم بهار وپایئیز از میزان بارندگی ناچیز می باشد اما گاهی در تیر ماه باران های سیلابی می بارد

بادهای غالب منطقه      


بادگوریچ:جهت وزش این باد ازشمال به جنوب می باشد که درتابستان اعتدال هواودرزمستان سردی هوا را به دنبال دارد


باد مرطوب وموسمی اقیانوس هند:جهت وزش این بادازسمت جنوب شرق بلوچستان که درتابستان باعث ریزش باران های تند وسیل آسا می شود


باد گرو:که جهت وزش این باد ازجنوب غربی به طرف شمال شرقی است


برسی طرح های فرادست مصوب وحوزه نفوذ روستا:


روستای ملوران درسطح فضاها ومراکزجمعیتی وحوزه بندی روستایی مصوب جهاد کشاورزی به عنوان مرکزحوزه ومجموعه تعریف شده است ودرسطحی بالاتر تحت نفوذ منظومه وخرده ناحیه نیک شهراست


براین اساس روستاهای چاه علی -شهریری -پتان-برگ-هنزم -چاهان-به عنوان مرکزحوزه تحت نفوذ مجموعه ملوران وآبادیهای اقماری سهرک-دن دستگرد-گوروان-دربانتوکه خالی از سکنه است شی مرغ -تیسرک-نسفوران-گتی -گهک-ملا آباد-چارپدان-دنکاپران تحت حوزه ملوران می باشند


وضعیت اجتماعی وفرهنگی: مردم روستای ملوران بلوچ هستند وبه زبان بلوچی تکلم می کنند ساختاراجتماعی روستا بر نظام قومی وعشیره ای استوارمی باشد اداره روستا برعهده شورای اسلامی است .ریش سفیدان ومعتمدین روستا نیزنقش موثری درحل مشکلات روستا دارند.روستای ملوران دارای225 خانواروجمعیتی بالغ بر1650 نفرمی باشد


وضعیت سواد وآموزش: براساس آمار نامه سال1375 سازمان مدریت وبرنامه ریزی ازمجموع415 نفر جمعیت 6 ساله و بیشترتعداد 209 نفرباسواد بوده اند که شامل 127 نفرمردو82 نفرزن می باشد و نرخ سواد


50/3% رانشان می دهد.ودرحال حاضر90%مردم باسواد هستند.روستادارای یک مدرسه نوسازابتدای است که به صورت دوشیفت دخترانه وپسرانه اداره می شود که تعداد 80 پسرو85 دختردراین مقطع مشغول به تحصیل می باشند .همچنین مدرسه نوساز راهنمایی دخترانه که به صورت دوشیفت دبیرستان وراهنمایی دایر می باشدومدرسه راهنمایی پسرانه که ساخت برمی گردد به دوران قبل از انقلاب وقرار است نوسازی شود ودرآن راهنمایی ودبیرستان به صورت دو شیفت بر پا است ودرمجموع600 نفر دختر وپسر مشغول به تحصیل هستند و25نفر نیرو زن ومرد مشغول به تدریس می باشند.


جاذبه های طبیعی و دیدنی ملوران


1- خوشاپ جهکان در3 کیلومتری جنوب ملوران درکناررودخانه قرار دارد که هزاران سال پیش به دست بزرگ مردان آباد شده در آزمان کشت گندم وجو بوده وجایگاهی خوبی برای کوچ نشینان دامدار وبرای آبیاری زراعت آب را از پشت کوههای بلند از فاصله دور آب رابه زمینها هدایت کردند آدم حیران می شود هنوز آثار نهر هست درختان کهیرونخل خرما از آن دوران باقی مانده است درفصل بهار گیاهان خوردنی از قبیل:آلکو- سومسور -توروشک - میشگودان - هپیتک - وغیره ...........می رویئد وزیستگاه بی نظیری رابرای گونه های ارزشمند پرندگان مانند :کبوتر وحشی -عقاب - تیهو -وغیره ..........می باشد جایگاه خوبی برای تفریخ می باشد.

2- چشمه بدرم در 4 کیلومتری شمال شرقی ملوران قرار دارد که آب این چشمه آبی شیرین وزلال است هیچ چشمه ای در منطقه چنین آبی ندارد وکوههای اطراف آن جایگاهی خوبی برای عسل هست وخیواناتی از قبیل : بز کوهی -خرگوش - آهو -روباه -میمون -وغیر

3- چشمه باد آپ درشمال شرقی ملوران ودر1کیلومتری شمال دو راهی سهرک قرار دارد.آب چشمه آبی شور وتلخ است بعلاوه از خاصیت درمانی برخوردار است ینعی برای درمان امراض پوستی بسیار مفید است ودر کنار آن بالای تپه قبری قرار دارد مردی نیکو که مورد اخترام مردم منطقه می باشد هزاران سال پیش دفن شده مردم منطقه متعقد ند که اگر کسانی مبتلا به هرگونه امراض پوستی هستند روزهای دوشنبه وپنجشنبه به همراه مقداری نان وپیاز یا خرما که آن راه کنارقبر بگذارند وبا آب چشمه جای که مبتلا می باشد بشویند وبه خکم الهی شفا می یابد وبیماران زیادی حتی از خارج کشور مراجعه نمودند.


4- رودخانه گیدیردر7 کیلو متری درشرق ملوران قرار دارد در این رودخانه درختان زیادی وجود دارد از قبیل درخت کنار -چگرد -وغیره ......مردم منطقه جهت جمع آوری کنار که یک نعمت خدادای است از اکثر روستا به این منطقه می آیند وبالای این رودخانه آبشارهای وجود دارد وهمچنین در کنار رودخانه بندهای وجود از دوران قدیم بصورت ذخیره آب از طریق استخر افراد کوچ نشین کشاورزی می کردند وآن زمینها از نسل به نسل به ارث رسیدن ودرحال صاحبان مردم ملوران هستند وتفریگاهی برای مرمان منطقه می باشد 
تاریخ : پنجشنبه 11 تیر 1394 | 19:55 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • باشگاه نجوم